NAŠI STUDENTI PO NOVA ISKUSTVA OTIŠLI NA MEĐUNARODNU LJETNJU ŠKOLU

123

NAŠI STUDENTI PO NOVA ISKUSTVA OTIŠLI NA MEĐUNARODNU LJETNU ŠKOLU


Panevropski univerzitet suorganizator internacionalnog projekta u KiseljakuOd 50 učesnika Međunarodne ljetne škole organizatora Visoke škole CEPS u Kiseljaku, koja je počela 20. juna i trajaće četiri dana, učešće su uzeli i studenti Panevropskog univerziteta, a „Apeiron“ je suorganizator ovog internacionalnog događaja.


„Analiza i upravljanje operativnim rizicima poslovanja“ tema je projekta koji je okupio studente i 35 predavača, u cilju sticanja novih znanja i iskustava.


“Cilj nam je da kroz predavanja, stručnu raspravu tokom predavanja i vježbe od strane profesora i stručnjaka obučimo polaznike da u budućnosti znaju primijeniti svoja stečena znanja u analizi i upravljanju operativnim rizicima na nivou funkcije u poslovnim organizacijama. Nadam se da ćemo sa ovom međunarodnom ljetnom školom unaprijediti znanja naših studenata i efikasnost naših profesionalaca, što će biti korisno za naše države“, kazao je direktor CEPS-a dr. sc. Mirzo Selimić.


Pored domaćina i rektor Panevropskog univerziteta „Apeiron“ prof. dr Sanel Jakupović u uvodnom govoru pozdravio je studente, goste i predavače uz poruku da je ovo odličan prostor za nove mogućnosti, druženja i konekcije.


Partneri događaja su i Opština Kiseljak, Veleučilište Velika Gorica (Republika Hrvatska), Fakultet za menadžment Univerziteta u Prešovu (Slovačka), MIT Univerzitet (Republika Sjeverna Makedonija) Visoka škola modernog biznisa (Republika Srbija), Visoka škola „Logos centar iz Mostara“, Asocijacija za korporativnu bezbjednost (Republika Sjeverna Makedonija), Asocijacija za upravljanje rizicima (INZA Group-om) i Ministarstvo unutrašnjih poslova BPK Goražde.


21. jun 2022. godine

Služba za odnose sa javnošću