STRUČNO USAVRŠAVANJE INSTRUKTORA

Event Description

JAVNI POZIV – NOVI TERMIN STRUČNO USAVRŠAVANJE INSTRUKTORA, LICENCIRANIH PREDAVAČA TEORETSKE NASTAVE, ISPITIVAČA TEORETSKOG DIJELA ISPITA I ISPITIVAČA IZ UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM

4. JUL 2020. GODINE

Više informacija…

Više informacija…

Built Process