DOCENT DOKTOR JOVANA PUŠAC ČLAN RADNE GRUPE ZA IZRADU NOVOG PORODIČNOG ZAKONA REPUBLIKE SRPSKE

Radna grupa

Radna grupa za izradu teksta novog Porodičnog zakona Republike Srpske počela je sa radom u novembru ove godine, a njen član je i Jovana Pušac, docent na Panevropskom univerzitetu.

Radnu grupu čine predstavnici Ministarstva pravde, Ministarstva porodice, omladine i sporta, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, predstavnici akademske zajednice, Advokatske komora Republike Srpske i Notarska komore Republike Srpske, Udruženja socijalnih radnika te nevladinih organizacija.

Rad grupe je dio projekta koji Ministarstvo pravde Republike Srpske realizuje sa pravnim fakultetima Univerziteta u Banjoj Luci i Istočnom Sarajevu uz podršku UNICEF-a .

Jovana Pušac na Panevropskom univerzitetu angažovana je na predmetima Porodično pravo i Nasljedno pravo.

29. decembar 2021. godine Služba za odnose sa javnošću