KAKO COVID UTIČE NA EMOCIONALNU I SOCIJALNU SIGURNOST

covid-19

ŽIVOT VIŠE NIKADA NEĆE BITI ISTI – KAŽE ISTRAŽIVANJE

Profesor na Univerzitetu “Apeiron” Nera Zivlak Radulović sprovela je istraživanje o uticaju pandemije COVID – 19 na emocionalnu i socijalnu sigurnost. Istraživanje, odnosno anketa sprovedena je putem interneta po metodi slučajnog uzorka.

Istraživanje je sprovedeno u svrhu ispitivanja uticaja pandemije COVID -19 na emocionalnu i socijalnu sigurnost opšte populacije da bismo mogli adekvatno odgovoriti na promjenu zahtjeva u mentalnom zdravlju i kreirati mjere prevencije u periodu postpandemije, ali i u sličnim situacijama vanrednog stanja“, kaže prof. dr sc. med. Nera Zivlak Radulović.

Profesorica Zivlak Radulović ističe da je anketa bila anonimna te da ju je ispunilo 208 ispitanika. Rezultati su, sa stručnog aspekta veoma interesantni.

„Rezultati su pokazali da je najveća promjena bila na nivou anticipacije budućnosti i doživljaja da život više nikada neće biti isti. Uključeni su i sljedeći fenomeni: nedostatak želje da se ujutru ustane iz kreveta, ruminacije, napadi panike, nedostatak želje za intimom, problem sa koncentracijom i povećana upotreba cigareta, izbjegavanje kontakata sa članovima porodice, nesanica, nemir u nogama i perzistirajući strah, kao i povećana upotreba anksiolitika, negativna anticipacija Selfa, povećana upotreba alkohola i suicidalne ideacije”, kaže profesorica Zivlak Radulović.

Profesorica pojašnjava da se ovi rezultati ne razlikuju od rezultata u drugim zemljama. Ističe da u su, odnosu na raspoloživa istaživanja u svijetu, ovo karakteristike reagovanja i u drugim regionima.

„Rezultati su pokazali da je 37 ispitanika ili 17,8 % imalo više od 5 odgovora sa DA. Ukoliko ste ispunili ovu anketu i imali više od 5 pozitivnih odgovora, a ove tegobe i dalje traju, preporuka je da potražite pomoć profesionalaca u oblasti mentalnog zdravlja“, ističe Zivlak Radulović.