MASTER STUDIJ NA SAOBRAĆAJNOM FAKULTETU

saobracaj master

Saobraćajni fakultet Panevropskog univerziteta će u akademskoj 2020/21. godini započeti sa izvođenjem master studija drugog ciklusa, u jednogodišnjem i dvogodišnjem trajanju, na studijskom programu :

„Saobraćaj i transport“.

Studenti  koji su zainteresovani za master studije na Saobraćajnom fakultetu,  biće obaviješteni putem web sajta i sredstava javnog informisanja o raspisivanju konkursa za prijem kandidata za upis na drugi ciklus studija  i o početku izvođenja master studija . Po završetku ovog studijskog programa student stiče zvanje master saobraćaja

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske 4. avgusta 2020. godine donijelo je rješenje o ispunjenosti uslova za početak izvođenja master studija, broj 19.040/612-192-8/19.