MIRJANA LANDIKA JE NOVI DEKAN FAKULTETA POSLOVNE EKONOMIJE

DSC_0018

Nakon 18 godina muškog rukovodstva na čelo najstarijeg fakulteta izabrana žena


Rektor Univerziteta „Apeiron“ prof. dr Sanel Jakupović imenovao je prof. dr Mirjanu Landiku za novog dekana Fakulteta poslovne ekonomije, 30. septembra na 177. sjednici Senata, na prijedlog Nastavno- naučnog vijeća i na mandatni period od 4. godine.– Mirjana Landika posjeduje izuzetan kvalitet u dosadašnjem akademskom i naučnom radu na Panevropskom univerzitetu „Apeiron“ u proteklih 12 godina njenog angažmana. Njen naučni doprinos, visoka poslovna odgovornost profesionalnost, stručnost, etičnost i moralnost pozicionirale su je na rukovodeće mjesto najstarijeg fakulteta našeg Univerziteta, kazao je rektor, prof. dr Sanel Jakupović.Prof. Landika sa studentima godinama unazad radi na predmetima Kvantitativne metode i modeli, Statistika, Teorija tržišta i Operaciona istraživanja u inženjerstvu. Na Ekonomskom fakultetu u Brčkom diplomirala je 2005. godine i godinu dana kasnije magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci. Na istom fakultetu doktorirala je 2010. godine odbranom teze Kvantitativni modeli u funkciji usklađivanja upravljačke vizije i realnosti.Podsjećamo, do novih izbora rukovodstva na Univerzitetu „Apeiron“ došlo je odlaskom u penziju rektora, akademika prof. dr Zorana Ž. Avramovića, koji sa nama ostaje angažovan u nastavi. Profesor dr. Sanel Jakupović, koji je vršio funkciju dekana Fakulteta poslovne ekonomije 10. septembra imenovan je za novog rektora.


Biografiju prof. dr Mirjane Landike možete pogledati na linku:
http://naucnikarton.apeiron-uni.eu/karton.php?id=90348