NAŠEM DOCENTU DRUGO MJESTO NA EVROPSKOM TAKMIČENJU

Milan Tesic foto

U  Evropi nagrađena ideja koja bi u saobraćaju mogla donijeti višemilionske uštede 


Milan Tešić, docent doktor na Panevropskom univerzitetu i rukovodilac Odsjeka za vozače, vozila i puteve u Agenciji za bezbjednost Saobraćaja Republike Srpske krajem septembra osvojio je drugo mjesto u oblasti drumskog saobraćaja na evropskom takmičenju projektnih ideja mladih istraživača iz 45 zemalja Evropske Unije.


Takmičenje za mlade inovatore organizovala je Evropska komisija u okviru konferencije TRAVision2020, koje je održano onlajn, sa sjedištem u Briselu.


Učestvovali su i istraživači iz zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU, kao i zemalja Evropske ekonomske zajednice.


Ovaj mladi docent na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta “Apeiron” naglasio je da se razvojem i primjenom njegove ideje broj saobraćajnih nezgoda i njihove posljedice u velikoj mjeri mogu smanjiti, a ušteđen novac usmjeriti na druge segmente.


“Moja projektna ideja – Rangiranje nivoa bezbjednosti i identifikacija najznačajnijih indikatora bezbjednosti saobraćaja, osvojenim drugim mjestom promovisala je Republiku Srpsku na pravi način. Ideja obrađuje ponašanje i kulturu učesnika u saobraćaju i moguće ju je u potpunosti implementirati u Republici Srpskoj”, ističe Tešić.


Dodao je da je osnovni podstrek za razvoj ove ideje bio u činjenici da su veliki ukupni društveno-ekonomski troškovi saobraćajnih nezgoda u Republici Srpskoj, Srbiji, regionu i šire.


Tešić ističe da bi, ukoliko bi se njegova ideja primijenila na području regija, policijskih uprava, jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj, pod pretpostavkom da se primjenom spriječi samo jedna nezgoda sa poginulim i jedna saobraćajna nezgoda sa teško povrijeđenim licem, uštede bile oko pola miliona evra godišnje.


„Vizuelni prikaz ove ideje moguće je predstaviti putem namjenskih aplikacija za upravljače sistema bezbjednosti saobraćaja ili platformi postojećih navigacionih sistema, na osnovu čega su informacije o bezbjednosti saobraćaja vidljive za sve učesnike u saobraćaju. Izradom ovakve namjenske veb aplikacije, Republika Srpska kao i Srbija, biće prve zemlje u Evropi koji će sistemski pratiti nivo bezbjednosti saobraćaja pomoću kompozitnog indeksa bezbjednosti”, rekao je Tešić.Prvo mjesto je osvojio Univerzitet u Torinu (Italija), a na trećem mjestu je Tehnički fakultet Minhen – Institut za razvoj BMW-a (Njemačka). Milan Tešić učestvovao je kao doktorand Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.


Link videa na kojem se nalazi dodjela nagrade: https://www.travisions.eu/TRAVisions/young_researcher_results_2020/;jsessionid=a616d73e9cf826c0ad1111f2aaf2


3. decembar 2020. godine – Služba za odnose sa javnošću