OBAVJEŠTENJE O PROVJERI SKLONOSTI I SPOSOBNOSTI KANDIDATA 2020/2021

obavjestenje

Obavještavaju se studenti svih fakulteta koji su predali upisnu dokumentaciju za upis na PRVU GODINU u školsku 2020/2021 (drugi upisni rok), da će se   test sklonosti i sposobnosti kandidata održati 29.septembra 2020. godine u 16 časova u prostorijama Panevropskog univerziteta.


Konačna rang lista kandidata koji ispunjavaju uslove za upis u akademsku 2020/21 godinu na prvu godinu studija, objaviće se 01. oktobra 2020. godine.


Banja Luka, 18.09.2020. godine – Centar za vođenje karijere