OBAVJEŠTENJE O RADNOM VREMENU U AVGUSTU

obavjestenje
 • Sve stručne službe Univerziteta:
  • U periodu od 03.08.2020. do 07.08.2020. rade od 09:00 -14:00;
  • Subote su neradne;

 • Studentska služba, biblioteka i računovodstvo:
  • U periodu od 10.08.2020. do 15.08.2020. rade od 08:00 -19:00;
  • Subotom od 08:00 -14:00;
  • Ostale administrativne službe rade od 08:00 -16:00;

 • Sve stručne službe, osim Biblioteke Univerziteta:
  • U periodu 17.08.2020. do 31.08.2020. rade od 09:00 -14:00;
  • Subote su neradne;

27 jul 2020. godine – Uprava Univerziteta