OBAVJEŠTENJE O VRAĆANJU REDOVNIM RADNIM AKTIVNOSTIMA

Obavještavamo vas da će od sutra, 26. maja sve službe Panevropskog univerziteta „Apeiron“ nastaviti sa redovnim radnim aktivnostima, u skladu sa radnim vremenom utvrđenim prije pandemije prouzrokovane COVID-om. Proces rada se nastavlja u skladu sa ranijom organizacijom i rasporedom rada zaposlenih u svim službama Univerziteta.

UPRAVA UNIVERZITETA

Blog Attachment