ORGANIZACIJA NASTAVNOG PROCESA U ŠKOLSKOJ 2021/22 GODINI na Panevropskom univerzitetu “APEIRON”

obavjestenje

Obavještenje o organizaciji nastavnog procesa na Panevropskom univerzitetu “APEIRON” u školskoj 2021/22 godini.


Obavještenje možete preuzeti ovdje