PROMOCIJA BOGATE IZDAVAČKE DJELATNOSTI NAŠEG UNIVERZITETA

biblioteka-najava1

15 godina univerzitetske knjige

U povodu dana Univerziteta, sutra u 11 časova, biće predstavljeni udžbenici i štampana moderna nastavna sredstva, izdata u toku prošle godine, kao dio široke misija Centra za izdavačku djelatnost našeg Univerziteta.Tako je i prošle godine nastavljen, prije 15 godina započeti niz izdanja našeg Univerziteta, visokoškolske institucije znanja i potvrđen obiman doprinos nauci. Autori su doktori nauka, nastavnici i saradnici, a produkcija je edukativnog karaktera, namijenjena studentima i zainteresovanoj stručnoj javnosti.
Rektor Panevropskog Univerziteta akademik prof. dr Zoran Ž. Avramović o tome kaže: “Izdavačka produkcija Panevropskog univerziteta Apeiron svojim prošlogodišnjim izdanjima doprinosi razvoju univerzitetske knjige u regionu, u pogledu naučnog kvaliteta i izbora tema i vrste obrade. Objavljene knjige su iz oblasti prirodnih, društvenih i humanističkih nauka i odlikuje ih kvalitet, što podrazumijeva dobru izdavačku politiku i usklađenost sa reformom visokog obrazovanja. Da bismo došli tu gdje sada jesmo, pripremamo se kroz postavljanje akademskih metodoloških, didaktičkih i likovno-grafičkih standarda, te stručnih i menadžerskih sposobnosti.”

Prof. dr Aleksandra Vidović, rukovodilac Centra za izdavačku djelatnost ističe da je prošle godine izdato 11 udžbenika i monografija koji su zahvaljujući primjerenoj metodologiji, uzor modernih udžbenika. Štampana izdanja, pored modernih elektronskih, interaktivnih formi, ispunjavaju obrazovne potrebe studenata i na sebi svojstven način dopunjavaju postojeću ponudu savremene literature i edukativnih sredstva.

Objavljene knjige u 2019. godini

 1. Aleksić Milanka, Vujinović Gligorić Bogdana, Upravljačko računovodstvo, Panevropski Univerzitet „Apeiron“, Banja Luka, 2019,
  Recenzenti: prof. dr Ramiz Kikanović i prof dr Jusuf Kumalić.
 2. Siniša Tomić, Efekti i induktivni karakter multimedijalnog koncepta elektornskog obrazovanja u BiH, Panevropski Univerzitet „Apeiron“, Banja Luka, 2019,
  Recenzenti: prof. dr Branko Latinović
 3. Marin Kvaternik, Odvikavanje od upotrebe duvana u praksi porodične medicine, Panevropski Univerzitet „Apeiron“, Banja Luka, 2019,
  Recenzenti: prof. dr Kosana Stanetić i doc. dr Slađana Petrović Šiljak
 4. Semiz Zoran Ž., Psihopatologija sa psihijtrijom, Panevropski Univerzitet „Apeiron“, Banja Luka, 2019,
  Recenzenti: Prof. dr Marija Burgić – Radmanović i doc. dr Nera Zivlak Radulović
 5. Dragan Kolev, Neuromarketing: teorija i praksa, Panevropski Univerzitet „Apeiron“, Banja Luka, 2019,
  Recenzenti: prof. dr Slobodan Marinković Moca, prof Marko Laketa i doc. dr Darko Tadić
 6. Duško Medić, Stvarno pravo RS 4. izdanje, Panevropski Univerzitet „Apeiron“, Banja Luka, 2019, str:776,
  Recenzenti: akademik prof. dr Zoran Rašović i prof. dr Ilija Babić
 7. Osmo Bajrić, Senad Bajrić, Biomehaničke osnove struktura kretanja u fudbalu, Panevropski Univerzitet „Apeiron“, Banja Luka, 2019
  Recenzenti: prof. dr Ismet Bašinac i emeritus prof. dr Branimir Mihić.
 8. Slađana Šiljak, Medicinska deontologija i javno zdravstvo, Panevropski Univerzitet „Apeiron“, Banja Luka, 2019,
  Recenzenti: prof. dr Biljana Mijović i prof dr Milorad Balaban
 9. Jelena Vojinović Kostić, Revizija i lektorisanje teksta, Panevropski Univerzitet „Apeiron“, Banja Luka, 2019,
  Recenzenti: prof. dr Sreto Tanasić i prof. dr Drago Tešanović.
 10. Stanković Željko, Srđan Maričić, Predrag Matović, Dražen Marinković, Osnove informatike i računarstva, Panevropski Univerzitet „Apeiron“, Banja Luka, 2019,
  Recenzenti: akademik prof. dr Zoran. Ž. Avramović i prof. dr Branko Latinović.
 11. Stanišić Slobodan, Obligaciono pravo- opšti dio, knjiga 1,2,3, Panevropski Univerzitet „Apeiron“, Banja Luka, 2019
  Recenzenti: Prof dr Medić Duško, Prof. dr Ilija Babić