RUSI SA APEIRONOM ORGANIZOVALI JOŠ JEDNU NAUČNU KONFERENCIJU

Конференција 19 12 2020 Larisa Covic Aleksandar Šuklin Irina Stojičević i Zdenko Lazor

Međunarodnu naučnu konferenciju o prevođenju 18. i 19. decembra organizovao je Savez prevodilaca Rusije zajedno sa Nacionalnim društvom primijenjene lingvistike Ruskog novog univerziteta (RusNoU), Institutom nacionalnih škola Republike Saha (Jakutija), Institutom za filologiju i međukulturnu komunikaciju Privolškog saveznog univerziteta, centrom za Naučno-obrazovno obrazovanje “Integrativno prevođenje priarktičkog prostora” (SAFU Mihaila Lomonosova) i Panevropskim univerzitetom „Apeiron“.

Konferencija pod nazivom “Jezici autohtonih naroda Rusije i drugih zemalja u kontekstu teorije i prakse prevođenja: rezultati istraživanja, stanje i perspektive razvoja” održana je on-line  (platforma Zoom).

Konferencija je planirana upravo u vrijeme akcija koje su se odvijale u okviru priprema OUN za obilježavanje  desetogodišnjice  autohtonih jezika.

„Cilj konferencije je da se fokusira pažnja naučnika, nastavnika i javnog mnjenja na mogućnosti koje prevodilačka praksa otvara u razvoju i očuvanju autohtonih jezika Rusije i drugih država van Rusije, povećanju uslova njihovog opstanka, povećanju interesovanja mladih za proučavanje i upotrebu maternjih jezika u profesionalnoj, prije svega prevodilačkoj djelatnosti“, kazala je Larisa Čović, dekan jednog od nosilaca konferencije – Fakulteta filoloških nauka Univerziteta „Apeiron“.

Na konferenciji su učestvovali poznati naučnici: lingvisti, prevodioci, istoričari, kulturolozi i psiholozi, koji predstavljaju različite regione Rusije, kao i druge manje ili više udaljene zemalje.

Govorilo se na teme jezika naroda Rusije u sistemu nauke o prevođenju, o književnosti naroda Rusije i drugih država kao predmet prevodilačke djelatnosti, jezicima malobrojnih naroda sjevera, Sibira i Dalekog istoka, prevodilačkoj djelatnosti autohtonih jezika u drugim državama.

U sekciji Prevodilačka djelatnost u korišćenju autohtonih jezika u drugim državama – novi pravci na tržištu prevođenja predstavnici Panevropskog univerziteta izložili su 3 referata:

  1. Prof.dr Čović L. I.,  i magistar  lingvistike Lazar Zdenko: „Jezici naroda Vojvodine, stanje i perspektive razvoja“ (u kontekstu teorije i prakse prevođenja);
  2. Magistar filoloških nauka, prevodilac Stojičević Irina: „Jezici naroda Srbije u kontekstu teorije i prakse prevođenja“;
  3. Prof. dr Šuklin Aleksandar:  „Jezička politika Bosne i Hercegovine sa aspekta prevodilačke aktivnosti“.

Moderator pomenute sekcije Polikarpov A.M. predstavnik severnog (Arktičkog) Federalnog univerziteta Mihaila Lomonosova, predsjednik Odjeljenja za prevođenje i primijenjenu lingvistiku, direktor centra za naučno-obrazovno “Integrativno prevođenje priarktičkog prostora“, zamjenik direktora Etnokulturnog centra, šef Savjeta SPR-a za prevođenje autohtonih jezika naroda Rusije je istakao visok naučni nivo referata učesnika. Posebno je naglasio učešće mladih naučnika Panevropskog univerziteta Zdenka Lazara i Irinu Stojičević i izrazio nadu za dalju kreativnu međunarodnu saradnju. 

Ukupan broj prijavljenih referata bio je 111, što još jednom potvrđuje važnost i aktuelnost date konferencije.

21. decembar 2020. godine – Služba za odnose sa javnošću