SMJERNICE ZA PREVENCIJU SEKSUALNOG I RODNO ZASNOVANOG UZNEMIRAVANJA

Početkom marta, Senat Panevropskog univerziteta “Apeiron” donio je Smjernice za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja na Panevropskom univerzitetu Apeiron.


Smjernice se zasnivaju na Zakonu o zabrani diskriminacije u BiH, Zakonu o ravnopravnosti polova BiH, Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srpske, na Zakonu o radu Republike Srpske, kao i internim aktima našeg Univerziteta. Smjernice su rezultat višemjesečnog rada panela pravosudnih stručnjaka koji su uzeli u obzir najbolje međunarodne prakse za tretiranje ove problematike.


Studenti i zaposleni mogu da se upoznaju sa sadržajem Smjernica i politikom netolerancije prema ovom  vidu uznemiravanja na Panevropskom univerzitetu,  u tekstu u PDF formatu na linku ispod.


Preuzmite dokument


22. april 2021. godina – Služba za odnose sa javnošću