SVEČANO OBRAĆANJE REKTORA PROF. DR SANELA JAKUPOVIĆA BRUCOŠIMA

                                                                                               

1. oktobar 2021. godine – Panevropski univerzitet “Apeiron”