U DIPLOMSKOM RADU PREDSTAVLJENA APLIKACIJA KOJA MOŽE DA SPASI ŽIVOT

Aleksandar Rujevic

Fakultet informacionih tehnologija


Naš student Aleksandar Rujević diplomirao je na Fakultetu informacionih tehnologija Univerziteta “Apeiron” pred novogodišnje praznike i u svom završnom radu predstavio je Web/mobilnu aplikaciju koja može nekome da spasi život bržim prikupljanjem krvi.


Aleksandar je istakao da bi se korišćenjem ove aplikacije olakšao i ubrzao proces prikupljanja krvi, jer bi se obavještavale samo ciljne grupe ljudi koji mogu da doniraju krv, a sa druge strane svi potrebni podaci za transfuziju bi se nalazili u aplikaciji.


Diplomski rad pod tačnim nazivom PROJEKTOVANJE I REALIZACIJA APLIKACIJE ZA EVIDENCIJU I OBAVJEŠTAVANJE DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI Aleksandar je izradio pod mentorstvom rektora, akademika prof. dr Zorana Ž. Avramovića.  


“Cilj  aplikacije jeste prikupljanje i posjedovanje podataka o davaocima krvi i krvnim grupama. U slučaju da je hitno potrebna krv odmah se može reagovati i obratiti ciljnoj grupi davalaca, putem imejla, regionalnog SMS-a ili nekim drugim načinom, na osnovu evidencije ko može i smije da donira krv”, kazao je kandidat čiji rad bi mogao da donese ogromne benefite u akcijama prikupljanja krvi.


Ova aplikacija bi od momenta registracije novog davaoca sve relevantne podatke o njemu (kao što su: ime, prezime, adresa, krvna grupa, broj telefona, imejl, kada je poslednji put dao krv i slično), čuvala u bazi podataka.


Kada davalac donese odluku da da krv on se istim putem kojim je obaviješten izjašnjava o tome (a može i drugim putem). Nakon toga on dobija potrebne podatke o bolnici u kojoj se donira krv, u kojoj ambulanti i u koliko sati.


Na samo jedan klik moguće je obavjestiti sve korisnike koji imaju određenu krvnu grupu koja je u tražnji i proslijediti im sve potrebne informacije. Aplikacija bi mogla da se proširi u skladu sa potrebama i zahtjevima korisnika. Postoji mogućnost proširivanja i na kućne ljubimce.


11. januar 2021. godina – Služba za odnose sa javnošću