UPIS VIŠIH GODINA STUDIJA

obavjestenje

Poštovani kolege studenti!

U vezi upisa viših godina studija obavještavamo Vas o sljedećem:

(1) Članom 143 Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Sl. glasnik RS br. 67/20) u drugom stavu pod 1) predviđeno je da studenti imaju pravo da prilikom upisa u školsku 2020/21 prenesu ukupno 25 ECTS bodova bez obzira na to koliko je predmeta iskazano brojem bodova koji se prenose, ili sa prenosom najviše tri predmeta, bez obzira na to sa koliko ECTS bodova su iskazani ti predmeti.

Pročitajte više…