JAVNO PREDAVANJE PROF. DR JOVANA FILIPOVIĆA, ŠEFA KATEDRE ZA MENADŽMENT KVALITETA I STANDARDIZACIJU FAKULTETA ORGANIZACIONIH NAUKA IZ BEOGRADA