SAVREMENE TENDENCIJE U NASTAVI RUSKOG KAO STRANOG JEZIKA – SEMINAR I KONFERENCIJA

Savremene tendencije u nastavi ruskog kao stranog jezika – seminar i konferencija


Program za konferenciju Fakulteta Filoloških Nauka možete preuzeti ovdje.


Program za seminar Fakulteta Filoloških Nauka možete preuzeti ovdje.