NA APEIRONU PONOVO DANI INKLUZIVNOG SPORTA

DSC_0433

Fakultet sportskih nauka i Specijalna olimpijada BiH organizuju sportsku manifestaciju


NA APEIRONU PONOVO DANI INKLUZIVNOG SPORTA


Panevropski univerzitet ’’Apeiron’’ i Specijalna olimpijada Bosne i Hercegovine u okviru projekta „Porodični i zdravstveni forum“ 8. i 9. juna četvrtu godinu organizuju sportsku manifestaciju ’’Dani inkluzivnog sporta na Apeironu’’.


Prvi dan je predviđen za antropometrijska mjerenja osoba s poteškoćama u razvoju, u periodu od 9 do 10.30 časova. Nakon toga, do 12.30 časova u postorijama Univerziteta „Apeiron“ slijedi serija predavanja na teme: Zdravstvena zaštita sportista, Ishrana sportista sa dijabetesom, Sigurnost u sportu s osvrtom na ženski sport, Uloga roditelja u uključivanju djece sa poteškoćama u razvoju.


Za 9. jun od 9 do 10 časova planirano je testiranje na dijabetes, a od 10 do 12 časova inkluzivne igre: fudbal i košarka za djecu sa poteškoćama u razvoju.


„Šira društvena, naučna i stručna javnost mora se aktivnije uključiti u poboljšanje kvaliteta života osoba sa poteškoćama u razvoju“, naglasio je prof. dr Velibor Srdić, dekan Fakulteta sportskih nauka. Podsjetio je da je inkluzija i povećanje učešća djece i mladih ljudi u kulturi, aktivnostima i zajednicama i smanjenje njihovog isključivanja iz istih.


Na manifestaciji će učestvovati članovi Udruženja „Neven“ iz Prijedora, Udruženja „Sunce“ Pale, a iz Banje Luke Škola sporta za djecu sa poteškoćama u razvoju, članovi Servis centra „Dajte nam šansu“, Atletskog kluba te učenici Srednjoškolskog centra „Gemit-Apeiron“.


Pored Porodičnog zdravstvenog foruma i predavanja biće organizovan i inkluzivni trening sa djecom do 7 godina iz predškolske ustanove „Marija Madžar“ sa kojom Univerzitet ima dugogodišnju saradnju.


Volontersku podršku čine studenti, nastavnici i saradnici Univerziteta „Apeiron“.


Organizatori su istakli da je primarno da se za djecu i omladinu sa poteškoćama u razvoju obezbijedi prostor za prezentaciju dostignuća i omogući njihovo aktivno učešće u svim sportskim granama.


6. jun 2022. godine

Služba za odnose sa javnošću