EKSPERTI SEDAM ZEMALJA KROZ IteO RAZMIJENILI NAUČNA I STRUČNA ZNANJA I ISKUSTVA

DSC_0077

Završena međunarodna naučna konferencija Informacione tehnologije za e-obrazovanje – IteO


EKSPERTI SEDAM ZEMALJA RAZMIJENILI NAUČNA I STRUČNA ZNANJA I ISKUSTVA


Autori iz Srbije, Rusije, Ukrajine, Hrvatske, SAD, Crne Gore, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine 24. septembra razmijenili su stručna i naučna znanja i iskustva na 13. međunarodnoj naučnoj konferenciji Informacione tehnologije za e-obrazovanje – IteO.


Sa Fakulteta informacionih tehnologija, koji je organizator skupa, poručili su da IteO od početka prihvata najkvalitetnije radove te da su od prijavljenih 52, prihvaćena 32 rada. Uvodno predavanje na temu “ULOGA, ZNAČAJ I PRIMJENE SAVREMENIH TEHNIKA VERIFIKACIJE SOFTVERA” održala je prof. dr Milena Vujošević Janičić, sa Matematičkog fakulteta iz Beograda.


  • Poseban doprinos dali su renomirani učesnici koji se na našoj konferenciji pojavljuju prvi put. Tu mislim na prof. dr Milenu Vujošević, a izuzetnu pažnju je privukao i rad na kome je prvi autor dr Siniša Arsić, dipl.inž.org. nauka, zajedno sa našim profesorom dr Dragutinim Jovanovićem. U grupu od tri rada koja su privukla najveću pažnju spada i rad doktoranda FON-a Nenada Badovinca na temu “KLASIFIKACIJA WEB STRANICA BAZIRANA NA SUPPORT VECTOR MACHINE”, kazao je akademik prof. dr Zoran Ž. Avramović, rektor Univerziteta „Apeiron“ i predsjednik Programskog odbora IteO-a. Naglasio je da je Konferenciji veliku čast ukazala i grupa naučnika i istraživača iz Harkova (Ukrajina) na čelu sa akademikom Valerijem Timofejevičem Domanskim.

Organizatori su naveli da su veliki doprinos konferenciji dali i domaći, ali i istraživači iz Perma (Rusija), iz Njujorka, Hrvatske Crne Gore i Srbije. Trinaestu godinu zaredom Fakultet informacionih tehnologija Univerziteta „Apeiron“ kroz organizaciju ovog naučnog skupa bavi se uticajem naprednih ICT u elektronskom obrazovanju, formalnom i neformalnom, kao i sa primjenom informacionih tehnologija u svim sferama života. U prethodnim godinama ITeO je dao oko 500 naučno-istraživačkih radova i najbolji od njih objavljuju se u međunarodnom naučnom časpisu Univerziteta „Apeiron“ – JITA, koji je u dosadašnjim izdanjima predstavio nove razvojne tehnologije i inovacije u sferi informacionog društva, te promovisao razmjenu informacija i znanja u istraživačkom radu.


Banja Luka, 28. septembar 2021. godine                                                                                                       Služba za odnose sa javnošću

Blog Attachment