REKTOR, DEKANI I STUDENTI MOSKOVSKOG UNIVERZITETA NA APEIRONU

rektor234

REKTOR, DEKANI I STUDENTI MOSKOVSKOG UNIVERZITETA NA APEIRONU


Rektor, prorektor, tri dekana i 15 studenata Moskovskog univerziteta za socijalnu psihologiju i pedagogiju 24. septembra bili su gosti Panevropskog univerziteta. Domaćini, rektor akademik prof. dr Zoran Ž. Avramović i prof. dr Larisa Čović kolege i studente upoznali su sa načinom rada Univerziteta „Apeiron“ i predstavili im prostorne i ostale resurse. Ova posjeta je nastavak saradnje dva univerziteta, a obuhvatila je i prethodnu trodnevnu praksu koju su ruski studenti posredstvom i zahvaljujući „Apeironu“ obavili u Javnoj ustanovi „Sunce“, koja obavlja djelatnost osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja za djecu sa poteškoćama u razvoju.Da je u obrazovanju i pripremi za buduće pozive defektologa, pedagoga i psihologa od velikog značaja ovakav vid posjete kazao je i akademik Meljnikov Dmitrij Aleksejevič, rektor Moskovskog univerziteta za socijalnu psihologiju i pedagogiju. Rektor je zamjenik predsjedavajućeg ekspertskog savjeta Državne Dume Ruske Federacije. Iskazao je veliku zahvalnost akademiku, prof dr Zoranu Ž. Avramoviću i prof. dr sanelu Jakupoviću. Podsjećamo, rektor Avramović je penzionisan, ali ostaje angažovan u nastavi i dužnost rektora obavlja do 30. septembra, nakon koje ju preuzima prof. dr Sanel Jakupović. Između Moskovskog univerziteta za socijalnu psihologiju i pedagogiju i Panevropskog univerziteta „Apeiron“ sporazum o saradnji potpisan je 28. maja 2021. godine.


27. septembar 2021. godine                                                                                                                               Služba za odnose sa javnošću