HEA U POSJETI APEIRONU

DSC_0031

Banja Luka, 11.01.2022.godine – Direktor Agencije za razvoj visokog oobrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, prof. dr Enes Hašić sa zamjenikom Stevom Škrbićem boravili su u radnoj posjeti Panevropskom univerzitetu Apeiron u Banjoj Luci gdje su razgovarali sa rektorom prof.dr Sanelom Jakupovićem i direktorom doc.dr Sinišom Aleksićem. Tema susreta bila je razmjena informacija o procesima osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju, modeli institucionalne i akreditacije studijskih programa koje se realizuju putem nadležnih obrazovnih vlasti u Bosni i Hercegovini. Tokom sastanka razgovarano je o procesima akreditacije i reakreditacije, unutrašnjem i vanjskom osiguranju kvaliteta te standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja kao i izazovima s kojima se susreću kako visokoškolske institucije tako i nadležne agencije za provođenje eksterne evaluacije.