PREMINUO PROF. DR SENAD TATAREVIĆ

Senad Tatarevic

PREMINUO PROF. DR SENAD TATAREVIĆ


U Gradiški je juče u 63. godini preminuo naš prof. dr Senad Tatarević. Senad je bio dugogodišnji profesor na Fakultetu poslovne ekonomije Panevropskog univerziteta. Rođen je 22.01.1960 godine u Gradiški gdje je 1980. godine završio srednju Ekonomsku školu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci 1985. godine. Postdiplomske studije završio je 2010. godine na Fakultetu poslovne ekonomije Panevropskog univerziteta „Apeiron“ u Banjoj Luci gdje je odbranio i doktorsku disertaciju 2016. godine.


Na Univerzitetu “Apeiron” bio je angažovan kao predavač na predmetima Agroekonomija i ruralni razvoj, Teorija međunarodnih ekonomskih odnosa, Menadžment javnih nabavki, Ekonomski razvoj.


Kao pomoćnik generalnog direktora ITK Triko Bos. Gradiška radio je od 1986. do 1989. godine, nakon čega prelazi u privatni sektor kao rukovodilac u kompaniji Rieburg, Njemačka. Po povratku iz Njemačke od 2000. do 2006. god. radi kao direktor DBHG Travnik i predsjednik UO GESO Fondacije. 2006. godine prelazi na Otvoreni Univerzitet „Apeiron“ Travnik kao izvršni menadžer gdje ostaje do 2015. godine. Od 2016 godine radi kao direktor Agencije za posredovanje u zapošljavanju ALUMNA Banja Luka.


Sahrana će se obaviti u nedjelju, 30. januara 2022. godine u 13 časova, na groblju Musala u Gradiški.


Smrt profesora Senada je veliki gubitak za Panevropski univerzitet i porodici Tatarević upućujemo iskreno saučešće.


29. januar 2022. godina.

Blog Attachment