NAŠ REKTOR PREDSJEDAVAJUĆI REKTORSKE KONFERENCIJE REPUBLIKE SRPSKE

Rektor novi predsjedavajući

Naš rektor predsjedavajući Rektorske konferencije Republike Srpske


Danas je u Banjoj Luci za novog predsjedavajućeg Rektorske konferencije Republike Srpske imenovan prof. dr Sanel Jakupović, rektor Panevropskog univerziteta „Apeiron“, a za generalnog sekretara Jelena Davidović, sekretar Univerziteta „Apeiron“. Za zamjenika predsjedavajućeg izabran je prof. dr Milan Kulić, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu.


Na mandat od dvije godine, profesor Jakupović dužnost je preuzeo od dosadašnjeg predsjedavajućeg prof. dr Radoslava Gajanina, rektora Univerziteta u Banjoj Luci.


Rektorsku konferenciju čine svi rektori javnih i privatnih univerziteta u Republici Srpskoj. Bave se pitanjima od zajedničkog interesa za djelovanje i razvoj univerziteta, analizom stanja i društvenih potreba za visokoobrazovnim kadrom, te organizacijom naučnih skupova.


Rektori univerziteta su na sjednici prihvatili informaciju o organizaciji zajedničkog okruglog stola Rektorskih konferencija Republike Srpske, Rektorske konferencije BiH i Konferencije univerziteta Srbije (KONUS) posvećenog pitanjima naučnog i obrazovnog djelovanja univerziteta i zajedničke saradnje u svim područjima od interesa .


Na sjednici je usvojen je i Finansijski izvještaj Rektorske konferencije za 2021. godinu.


4. februar 2022. godine                                                                                                                                     Služba za odnose sa javnošću