IAKO SU GRANICE SPORNE, APEIRON OKUPIO NAUČNIKE IZ 9 ZEMALJA

snz-konf1

Održana E-konferencija „Sportske nauke i zdravlje“

Deseta međunarodna naučna konferencija ‘’SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE’’ u organizaciji Fakulteta sportskih i zdravstvenih nauka održana je online 24. i  25. juna 2020. godine, putem Zoom aplikacije. Ovo  je prva konferencija na Panevropskom univerzitetu organizovana bez fizičkog prisustva učesnika. Jubilarni naučni skup svečano je otvorio akademik prof. dr Rajko Kuzmanović, predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.

Oko 115 naučnih radnika iz Slovenije, Srbije, Hrvatske, Makedonije, Austrije, Švedske, Italije, Bugarske, Crne Gore, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sa 48 naučnih i stručnih radova učestvovalo je u naučnom skupu i dalo doprinos aktuelnim temama u oblasti sporta i zdravlja.

Prvi uvodničar bio je Dušan Mitić, profesor Univerziteta u Beogradu, koji je govorio na temu  „Podrška aktivnom i zdravom stilu života“.

O temi „Fizička aktivnost, starenje i zdravlje“ govorio je dr Damir Knjaz, profesor Univerziteta u Zagrebu. Drugog dana konferencije bile su prikazane e-poster prezentacije studenata.

U pismu podrške Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, pokrovitelja ovog naučnog skupa, saopšteno je da je konferencija „Sportske nauke i zdravlje“ uvrštena u  u rang listu kategorisanih skupova Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske kao naučni skup sa međunarodnim učešćem. Ističu da je časopis „Sportske nauke i zdravlje“ krajem aprila 2020. godine pozitivno evaluiran za „Scopus“, najveću citatnu bazu podataka za evropsko podneblje i imajući u vidu uvažene predavače i same teme koje se obrađuju, ministarstvo dalo punu podršku naučnoj konferenciji.

„Tematske oblasti naučnog skupa prvenstveno se bave povezanošću sporta i zdravlja čovjeka. Organizacioni tim imao je veliki zadatak – da organizuje konferenciju na drugačiji način u odnosu na prošlu godinu, kada smo na Univerzitetu imali oko stotinu gostiju iz raznih država. Komentari brojnih učesnika i riječi podrške govore nam da smo uspješno realizovali jubilarnu, desetu konferenciju. Imajući u vidu da neki učesnici nisu  izlagali naučne radove na ovaj način, dan prije konfrencije održana je tehnička proba i oni koji su bili nesigurni, s oduševljenjem sada prihvataju online sistem komunikacije”, rekao je prof. dr Velibor Srdić, predsjednik Organizacionog odbora Konferencije i dekan Fakulteta sportskih nauka.

Suorganizatori naučnog skupa su Nacionalni pedagoški univerzitet iz Kazahstana, Pedagoški univerzitet Lipeck iz Rusije, Visoka strukovna škola za obrazovanje vaspitača i trenera, Subotica, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad i Sportska akademija Gerlev, Danska.

Konferencija je namijenjena profesorima fizičke kulture, sportskim trenerima, ljekarima, pedagozima, psiholozima, sportskim organizacijama, sportskim menadžerima i drugim stručnjacima, koji su vezani za oblasti iz sporta i zdravstva.

Konferencija je bila predviđena za 13. mart 2020. godine, a zbog epidemiološke situacije održana je online.

Služba za odnoe sa javnošću