INFORMACIJE SA ODRŽANE 38. REDOVNE SJEDNICE REKTORSKE KONFERENCIJE REPUBLIKE SRPSKE

1

REKTORSKA KONFERENCIJA REPUBLIKE SRPSKE ODRŽANA NA PANEVROPSKOM UNIVERZITETUUniverzitet „Apeiron“ bio je domaćin 38. redovne sjednice Rektorske konferencije Republike Srpske u petak 1. aprila. Rektori univerziteta iz Republike Srpske između ostalog razmatrali su aktuelne teme okruglog stola sa Rektorskom konferencijom Srbije-KONUS, koji će se organizovati u narednom periodu.

  • Predložene su teme zajedničke za akademske zajednice i univerzitete u Republici Srpskoj, Srbiji i regionu, rekao je predsjednik Rektorske konferencije prof. dr Sanel Jakupović, rektor Panevropskog univerziteta „Apeiron“. Dodao je da su na stolu bili i gorući problemi kako bi se napravio i dodatni iskorak u razvoju visokog obrazovanja.
  • Među temama su akreditacija i razvoj kvaliteta u visokoškolskim ustanovama, rangiranje univerziteta, poboljšanje kvaliteta i uslova studentskog standarda. Takođe razmatrali smo i sporna pitanja iz prethodnog perioda u vezi sa rokovima za akreditaciju visokoškolskih ustanova, dodaje Jakupović.

Predsjedavanje Rektorskom konferencijom u iduće dvije godine preuzeo je Panevropski univerzitet „Apeiron“, a rektor, prof. dr Sanel Jakupović imenovan je za predsjedavajućeg.


Punopravni članovi Rektorske konferencije su rektori osam javnih i privatnih akreditovanih univerziteta u Republici Srpskoj.


5. april 2022. godine

Služba za odnose sa javnošću