JAVNI POZIV – STRUČNO USAVRŠAVANjE INSTRUKTORA, LICENCIRANIH PREDAVAČA TEORETSKE NASTAVE, ISPITIVAČA TEORETSKOG DIJELA ISPITA I ISPITIVAČA IZ UPRAVLjANjA MOTORNIM VOZILOM

saobracaj master

Na osnovu Saglasnosti Zavoda za  obrazovanje  odraslih, Ministarstva  prosvjete  i  kulture Republike Srpske, broj: 07/5.4.1/034-69/21 od 10.02.2021. godine Saobraćajni fakultet Panevropskog Univerziteta Apeiron, oglašava :JAVNI  POZIV
STRUČNO  USAVRŠAVANjE INSTRUKTORA, LICENCIRANIH PREDAVAČA TEORETSKE NASTAVE, ISPITIVAČA TEORETSKOG DIJELA ISPITA I ISPITIVAČA IZ UPRAVLjANjA MOTORNIM VOZILOM


PROGRAM 20. MARTA 2021. GODINE10.00 – 10.30  OKUPLJANJE UČESNIKA

10.30   POZDRAVNA RIJEČ REKTORA – Akademik Zoran Ž. Avramović

10.45 – 11.15    STICANJE PRAVA UPRAVLJANJA  MOPEDOM I  MOTOCIKLOM – AM KATEGORIJA

  • Milija Radović;
  • Mlađen Todorović;

11.15 – 11.45 IDENTIFIKACIJA BEZBJEDNOSNIH RIZIKA U PONAŠANjU PJEŠAKA I BICIKLISTA

  • Husein Glavić;

11.45 – 12.15 ULOGA AUTO ŠKOLE U IZGRADNJI POZITIVNIH STAVOVA PREMA RIZIČNIM PONAŠANjIMA U SAOBRAĆAJU

  • Milan Tešić;
  • Danislav Drašković;

12.30 – 13.45  PAUZA – POSLUŽENJE – ŠVEDSKI STO

13.45-14.00    UTICAJ SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE NA PONAŠANJE VOZAČA

  • Dunja Radović;
  • Boris Mikanović;

14.00-14.30 RAZVIJANJE VJEŠTINA BEZBJEDNE VOŽNjE U PROCESU NAKNADNOG OSPOSOBLjAVANjA MLADIH VOZAČA – ISKUSTVA EU

  • Milija Radović;
  • Mira Bera;

14.30 ZATVARANjEMjesto održavanja: Univerzitet Apeiron – Saobraćajni fakultet, Ul. Pere Krece 13,  B. Luka
Kotizacija za jednodnevno savjetovanje iznosi 80 KM.
Kotizacija se može uplatiti u prostorijama Univerziteta ili na račun broj: 567-241-11000110-97 SBER BANKA Banja LukaPrijava učešća:
Telefon:  051 247 918, 051 247 979
Mail: marijana.r.petkovic@apeiron-edu.euPreuzmi dokument

PROGRAMSKI  ODBOR