Ruski Novi univerzitet, „Apeiron“, Udruženje prevodilaca Srbije i Savez prevodilaca Rusije organizovali konferenciju

DSC_0029

Ruski Novi univerzitet, „Apeiron“, Udruženje prevodilaca Srbije i Savez prevodilaca Rusije organizovali konferenciju


«Novo i tradicionalno u translatologiji i nastavi ruskog jezika kao stranog»


Fakultet filoloških nauka Panevropskog univerziteta „Apeiron“, Ruski novi univerzitet (Moskva), Savez prevodilaca Rusije i Udruženje prevodilaca Srbije u petak, 5. marta organizovali su međunarodnu naučnu konferenciju „Novo i tradicionalno u translatologiji i nastavi ruskog jezika kao stranog“.


Konferencija je održana putem aplikacije Zoom.


Uvodno izlaganje na temu „Digitalni prevod i umjetnička kreativnost“ održali su dekan Fakulteta za prevođenje Moskovskog državnog univerziteta Lomonosov, akademik prof. dr Nikolaj Garbovski.


Ekaterina Kudryavtseva, naučni rukovodilac međunarodnih umrežanih laboratorija „Inovativne tehnologije u oblasti polikulturnog obrazovanja“, koja се javila iz Berlina, takođe u uvodnom dijelu, izložila je temu Književni prevod u ogledalu imersionog čitanja – Ljermontova „iz Getea“.


Putem aplikacije javilo se i izložilo svoje naučne radove preko 80 autora iz – Rusije, Slovačke, Španije, Republike Srpske, Grčke, Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Njemačke, Češke, Indije, Kine, Turske, Uzbekistana i Karakalpakije.


„Ovo je veliki doprinos naučnom skupu posvećenom pitanjima globalnog sistema korišćenja specijalnih on-lajn tehnologija u učenju ruskog jezika kao stranog i problemima prevođenja „ kazala je prof. dr Larisa Čović, dekan Fakulteta filoloških nauka i predsjednik Organizacionog odbora Konferencije.


Konferencija je obuhvatila teme prevoda, jezika i kulture, probleme i perspektive učenja na daljinu ruskog jezika kao stranog, ruskog jezika u sistemu obuke specijalista internacionalne komunikacije i mnoge druge.


U okviru rada konferencije organizovana je i sekcija za mlade naučnike – magistrante i doktorande. Prije šest godina „Apeiron“ je ovu konferenciju organizovao sa Moskovskim državnim univerzitetom “Lomonosov”, a ni ove godine konferenciji nije izostala podrška „Lomonosova“. Sa Ruskom akademijom nauka 2017. godine Apeiron je takođe organizovao konferenciju posvećenu istim temama.


Informaciono pismo

Obrazac o pogodnosti rada za objavu

Agenda

Zbornik radova