RUSKI NOVI UNIVERZITET, APEIRON I UDRUŽENJE PREVODILACA SRBIJE ORGANIZUJU KONFERENCIJU

ffn-2017

«Novo i tradicionalno u translatologiji i nastavi ruskog jezika kao stranog»


Datum održavanja: 4 – 7. mart 2021. g.


Mjesto održavanja: Banja Luka (Bosna i Hercegovina)


Organizatori:

 • Fakultet filoloških nauka Panevropskog univerziteta «Apeiron» (Banja Luka)
 • Ruski novi univerzitet (Moskva)
 • Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije (Beograd)

Uz podršku:

 • Više škole prevođenja (fakultet)
 • Moskovskog državnog univerziteta «Lomonosov»
 • Sveruska javna organizacija «Savez prevodilaca Rusije»

Pozivno pismo


Poštovane kolege!


Pozivamo Vas da učestvujete na međunarodnoj naučnoj konferenciji «Novo i tradicionalno u translatologiji i nastavi ruskog jezika kao stranog». Nа konferenciji će se obrađivati sljedeće teme:


 1. Prevod, jezik i kultura:
 • opšta teorija i metodologija književnog prevodjenja;
 • lingvistički aspekti književnog prevođenja;
 • prevod kao interpretacija umjetničkog teksta;
 • pitanja interakcije kultura u književnom prevođenju;
 • istorija prevodjenja: tradicij i inovacija;
 • nauka о prevodjenja danas: оd teorije ka  prakse;
 • kritika prevođenja;
 • prevod i mas-mediji;
 • prevod i socijalna interakcija;
 • prevod kao sredstvo prenosa naučnog znanja;
 • teorija i praksa autorizovanog knjiđevnog prevodjenja;

 1. Problemi i perspektive učenja na daljinu ruskog jezika kao stranog:
 • Učenje na daljinu u sistemu visokog obrazovanja;
 • savremena lingvodidaktika i oblik učenja na daljinu: problemi i perspektive;
 • učenje ruskog jezika kao stranog na daljinu: nove ideje, projekti, pristupi, resursi i tehnologije;
 • principi formiranje modernih elektronskih udžbenika, riječnika i udžbenika za ruski jezik kao strani
 •  sinhrona i asinhrona komunikacija pri učenju ruskog jezika na daljinu;
 • praksa nastave ruskog jezika kao stranog na daljinu u neslovenskom okruženju.

 1. Ruski jezik u sistemu obuke specijalista internacionalne komunikacije
 • Teorijski problemi u sistemu obuke specijalista internacionalne komunikacije;
 • Kultura govora prevodioca: odnos sistema, uzusa i norme;
 • Savremene metode učenja ruskog jezika kao stranog;
 • Iskustvo u kreiranju nacionalano orijentisanih riječnika, udžbenika  i nastavnih sredstava;

U okviru rada konferencije biće organizovana sekcija za mlade naučnike (magistrante, doktorante).


Radni jezici konferencije – ruski, engleski, njemački, srpski, bosanski, hrvatski.


Informaciono pismo

Obrazac o pogodnosti rada za objavu