REKTOR PROMOVISAO 8 DOKTORA NAUKA

DSC_0080

Rektor Panevropskog univerziteta „Apeiron“ akademik, prof. dr Zoran Ž. Avramović 5. februara promovisao je osam doktora nauka, koji su doktorirali u 2020. godini.Doktorand Dragan Brenjo je 30. jula 2020. godine odbranio doktorsku disertaciju na temu „ANALIZA STANJA I MOGUĆNOSTI RAZVOJA SPECIFIČNIH OZNAKA ZA AUTOHTONE SIREVE IZ BOSNE I HERCEGOVINE“, pod mentorstvom prof. dr Zlatana Sarića.


Doktorand Darjana Antonić je 6. novembra 2020. godine odbranila doktorsku disertaciju na temu „SPREMNOST I PREDUSLOVI ZA JAČANJE PRIVATNE INICIJATIVE U PRUŽANJU USLUGA TIMOVA PORODIČNE MEDICINE U REPUBLICI SRPSKOJ“, pod mentorstvom prof. dr Severina Rakića i prof. dr Predraga Ilića.


Doktorand Mirjana Lovrenović je 10. decembra 2020. godine odbranila doktorsku disertaciju na temu „ISPITIVANJE MIŠLJENJA POTROŠAČA O KVALITETU I BEZBJEDNOSTI MESA“, pod mentorstvom prof. dr Slavena Grbića.


Doktorand Mirko Miličević je 17. jula 2020. godine odbranio doktorsku disertaciju na temu „PRIMJENA METODOLOGIJE „SIX SIGMA“ U FUNKCIJI POBOLJŠANJA PROCESA POSLOVNOG UPRAVLJANJA“, pod mentorstvom prof. dr Sanela Jakupovića.


Doktorand Jelena Dorotić je 23. oktobra 2020. godine odbranila doktorsku disertaciju na temu “PRIMJENA, ULOGA I ZNAČAJ BSC KONCEPTA U CILJU KONSTANTNOG UNAPRJEĐENJA EFIKASNOSTI JAVNE UPRAVE”, pod mentorstvom prof. dr Sanela Jakupovića.


Doktorand Goran Matijević je 30. oktobra 2020. godine odbranio doktorsku disertaciju na temu “PROMETNA POVEZANOST I SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA KAO ČIMBENICI GOSPODARSKOG RAZVOJA POŽEŠTINE”, pod mentorstvom prof. dr Velibora Peulića.


Doktorand Dražen Marinković je 24. decembra 2020. godine odbranio doktorsku disertaciju na temu “ANALIZA MOGUĆNOSTI I SPECIFIKACIJA SVOJSTAVA U RAZVOJU NAPREDNIH BAZA PODATAKA SAVREMENOG INFORMATIČKOG DRUŠTVA”, pod mentorstvom prof. dr Zorana Ž. Avramovića.


Doktorand Krunoslav Ris je 25. decembra 2020. godine odbranio doktorsku disertaciju na temu “SIGURNOSNE IMPLIKACIJE IMPLEMENTIRANJA UMJETNE INTELIGENCIJE U POSLOVANJU BANKE U ODNOSU NA LJUDSKI FAKTOR”, pod mentorstvom prof. dr Željka Stankovića.Čestitamo svim doktorima nauka i njihovim mentorima.