PISMO ZAHVALNOSTI BIVŠEG RUSKOG AMBASADORA REKTORU