JUBILARNI EDASOL OKUPIO NAUČNIKE SA TRI KONTINENTA – PREMIJER OTVORIO NAUČNI SKUP

Premijer Radovan Viskovic

Konferencija o ekonomskom razvoju i životnom standardu posvećena COVID-u 19


„Zadatak svih nas je da kroz razmjenu iskustava, naučnim i istraživačkim radom doprinesemo ublažavanju posljedica pandemije. Zato je EDASOL dio tog mozaika i svjetli primjer da se i u ovakvim uslovima može sarađivati, razmjenjivati i istraživati s ciljem traganja za optimumom rješenja kao najboljeg odgovora danas“ rekao je premijer Republike Srpske Radovan Višković svečano otvorivši desetu Konferenciju o ekonomskom razvoju i životnom standardu „EDASOL 2020“, 13. novembra, u kojoj je učešće uzeo i sa dva naučna rada. Zbog epidemiološke situacije, konferencija je održana online putem aplikacije Zoom. Organizator konferencije je Fakultet poslovne ekonomije Panevropskog univerziteta “Apeiron”.


U svom radu obradio sam temu reorganizacije poslovanja logističkih preduzeća od javnog interesa Republike Srpske uz primjenu principa savremenog menadžmenta, kako bih  pokazao da se uz društveni i odgovoran posao koji trenutno obavljam može dati doprinos da se u vrijeme krize bude pokretač procesa reorganizacije“, naglasio je premijer.EDASOL 2020 okupio je naučnike sa tri kontinenta koji su prezentovali radove na mnoge teme, a glavna je naslovljena kao:„Ekonomski izazovi i posljedice pandemije COVID 19 na zemlje u razvoju”.  


“Koliko je značajna konferencija govori nam i to da su pojedini učesnici iz zemalja druge vremenske zone, kao npr. profesor Jose Vargas Hernandez iz Meksika, koji će izlagati svoj rad u 3 časa ujutro. Po lokalnom vremenu to je 12:40”, rekao je Aljoša Kostić, tehnički sekretar konferencije.


Prvi uvodničar bio je Syed Abdul Rehman Khan iz Narodne Republike Kine,  profesor na School of Economics and Management, Tsinghua University, Peking. Njegov referat nosio je naslov „INCREASING RISK OF COVID-19 IN GLOBAL ECONOMY:AN EMPIRICAL STUDY IN THE CONTEXT OF TOP EXPORTING COUNTRIES”.


Uvodno predavanje održala je i dugogodišnja saradnica Univerziteta „Apeiron“, profesorica Kiymet Tunca Kaliyurt, koja dolazi sa fakulteta Trakya, Univerziteta iz Edirne-a. Govorila je na temu ACCOUNTING AND AUDITING IN COVID TIMES“.Ove godine EDASOL je sabrao 41 naučno-stručni rad, 95 autora iz 11 zemalja – Meksika, Saudijske Arabije, Turske, Kine, Slovenije, Bugarske, Austrije, Srbije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i zemlje domaćina.


„Sretni smo i zadovoljni budući da je ovogodišnja konferencija postigla znatno veći uspjeh nego protekle 3 konferencije u pogledu broja prijavljenih radova. Prezentovani radovi će biti proslijeđeni uređivačkim odborima na recenziju i oni koji zadovolje kriterijume biće publikovani u međunarodnom naučnom časopisu „EMC REVIEW“, koji je indeksiran u bazi podataka ESCI (WoS)“, rekao je predsjednik Organizacionog odbora EDASOL-a 2020. prof. dr Sanel Jakupović. Internacionalni Burč Univerzitet Sarajevo, Fakultet za logistiku,Univerzitet u Mariboru, Ekonomski fakultet u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu,  Visoka škola tržišnih komunikacija u Beogradu, Ekonomski fakultet – FON univerzitet u Skoplju, Sveučilište Sjever Varaždin, Tambovski državni univerzitet (Rusija),  partneri su naučnog skupa.


Banja Luka, 13. novembar 2020. godina – Služba za odnose sa javnošću