NA KONFERENCIJI IZLOŽENA 44 NAUČNA REFERATA NA TEME KOVIDA, SPORTA I ZDRAVLJA

DSC_0001

Na Univerzitetu „Apeiron“ održan 11. međunarodni naučni skup “Sportske nauke i zdravlje”


Sa 44 izložena naučna i stručna referata 18. i 19. marta online je održana jedanaesta međunarodna konferencija ”Sportske nauke i zdravlje”, u organizaciji Panevropskog univerziteta‘’Apeiron’’ i njegovih članica, Fakulteta sportskih nauka i Fakulteta zdravstvenih nauka.

Učestvovalo je preko stotinu autora iz Srbije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i na taj način dali su doprinos aktuelnim temama u oblasti sporta i zdravlja.


Konferenciju je svečano otvorio rektor, akademik prof. dr Zoran Ž. Avramović, a putem video poziva naučni skup su pozdravili prof. dr Rajko Kuzmanović, predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i pomoćnik ministra za sport, Mario Đuran, predstavnik Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske.


Pismo podrške uputili su ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo mr Srđan Rajčević u kojem ističe da je ministarstvo svjesno značaja konferencije koju podržava dugi niz godina, a da je dokaz tome njeno uvrštavanje na rang listu kategorisanih naučnih skupova ovog ministarstva. Pismo je uputio i dr med. Alen Šeranić, ministar Zdravlja i socijalne zaštite i naglasio da je ovo veoma važan skup, prepoznatljiv po naučnom i stručnom napredovanju.


– Tri su tematske oblasti – sport i zdravlje, fizičko vaspitanje i školski sport i trenažna tehnologija u sportu. Teme se prvenstveno bave povezanošću sporta i zdravlja čovjeka. S obzirom na pandemiju, razumljivo je da je naglasak konferencije bio u vezi sa kovidom i fizičkom aktivnosti čovjeka. Izložene su i druge interesantne teme. Jedna od njih je i rad Almira Mašale, profesora Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, koji je govorio o marketingu i promociji sportskog događaja, rekao je prof. dr Velibor Srdić, predsjednik Organizacionog odbora Konferencije. Naglasio je da je impozantan broj učesnika, sa preko 40 naučno-istraživačkih institucija dokaz da naučno-istraživački proces ne miruje i da postoji veliki interes da se konferencija ovog tipa održava u kontinuitetu, makar putem online aplikacija.


U uvodnom predavanju na temu „Covid 19 i tjelesne aktivnosti adolescenata“ govorila je prof. dr Nataša Zenić sa Kineziološkog fakulteta iz Splita. Interesantan podatak do kojeg je došla istraživanjem je studija koja kaže da je tokom pandemije najbolji tjelesni aktivitet zabilježen kod djece čiji su roditelji bolje obrazovani, a koja istovremeno nisu prijavila nekakav sukob ili neslaganje sa roditeljima.


O „Pandemiji, percepciji kvalitetu života i fizičkom vježbanju“ govorili su Milan Nešić, profesor na Fakultetu za sport i turizam Univerziteta’’Edukons’’ Novi Sad i Velibor Srdić, dekan Fakulteta sportskih nauka Univerziteta „Apeiron“.


Suorganizatori naučnog skupa su Nacionalni pedagoški univerzitet iz Kazahstana, Pedagoški univerzitet Lipeck iz Rusije, Visoka strukovna škola za obrazovanje vaspitača i trenera Subotica, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad i Sportska akademija Gerlev, Danska.


Konferencija je namijenjena profesorima fizičke kulture, sportskim trenerima, ljekarima, pedagozima, psiholozima, sportskim organizacijama, sportskim menadžerima i drugim stručnjacima, koji su vezani za oblasti iz sporta i zdravstva.
Panevropski univerzitet dva puta godišnje izdaje i međunarodni časopis „Sportske nauke i zdravlje“koji je indeksiran u više međunarodnih citatnih baza.