NA PRAKSI U NJEMAČKOM TUTTLINGENU

Janko Peurača je prvi student Fakulteta informacionih tehnologija koji će početkom decembra 2015. godine otići na praksu u njemačku kompaniju Camfil‐Handte u Tuttlingen.

Posredstvom agencije Alumna, koja je ostvarila prve kontakte sa preduzećem Camfil‐Handte, Panevropski univerzitet “Apeiron” je sredinom novembra  potpisao sporazum o saradnji sa ovim njemačkim koncernom, koji je izrazio potrebu za angažmanom studenata Fakulteta informacionih tehnologija. Putem skajpa održani su pojedinačni intervjui sa studentima, na osnovu kojih je Janko i izabran.

Pomoglo mi je znanje koje sam do sada usvojio na svom fakultetu, izajedno sa treninzima, sekcijama i obukama iz IT oblasti imao sam sve potrebno za ulazak na praksu u Njemačku, rekao je Janko i dodao da su velika njegova očekivanja od iskustva sa kojim planira da se vrati kući.

Janko  će na praksi provesti godinu dana i poslodavac mu je, u slučaju da obe strane budu zadovoljne, spreman ponuditi stalan ugovor o radu.

Pored studenata Fakulteta zdravstvenih nauka koji na plaćenu praksu u Njemačku idu već  dvije godine unazad, tu mogućnost dobili su i informatičari. Konstantno radimo na povećanju broja usatnova na kojima naši studenti mogu sticati praktično znanje, u zemlji i inostranstvu. Kada se radi konkretno o Njemačkoj, većina studenata koja je tamo pohađala praksu, imala je mogućnost i da zasnuje radni odnos, kazala je Elveldina Tatarević, rukovodilac Centra za vođenje karijere Panevropskog univerziteta.

Iz Camfil‐a su naglasili da je Janko samo otvorio sezonu i da će u svim njihovim centrima studenti Fakulteta informacionih tehnologija Panevropskog univerziteta moći ići na praksu.

Više informacija o praksama potražite na internet stranici: cvk@apeiron‐edu.eu 

27 novembar 2015. godine – Služba za odnose sa javnošću