NAŠI PROFESORI NA KONFERENCIJI U GRČKOJ

Atina konferencija

Dva univerziteta tradicionalno okupila stručnjake u Atini

Dekan i profesor Filološkog fakulteta Univerziteta „Apeiron“, prof. dr Larisa Čović i akademik Branimir Čović uzeli su učešće na VI Međunarodnoj naučnoj konferenciji „Ruski jezik i kultura u ogledalu prevoda“, koja je od 13-17. maja 2016. godine održana u Atini, u organizaciji Moskovskog državnog regionalnog univerziteta iz Rusije i Makedonskog državnog univerziteta u Grčkoj.

Naši profesori u radu ove tradicionalne konferencije učestvovali su referatom „Mitologema „vuk“ u stvaralaštvu Mihaila Bulgakova i pitanja njenog prevođenja na genetski blizak jezik“, koji je izložila profesorica, dok je akademik Čović govorio o „Mjestu prevoda u komparativnom proučavanju književnosti: od prevoda ka recepciji i književnim vezama – genetskim i tipološkim“. Oba referata su objavljena u Zborniku radova ovoga skupa i izazvala veliko interesovanje učesnika Konferencije, eminentnih stručnjaka iz oblasti translatologije.

Akademik je predsjedavao i u radu sekcije „Nauka o prevođenju u globalnom svijetu“.

“Na konferencijama poput ove, pored toga što prezentujem svoje naučno dostignuće, istovremeno ga i provjeravam, slušajući naučne eksperte iz ove oblasti. Raduje me što svaku novinu mogu unijeti u nastavu i podijeliti je sa svojim studentima”, kazala je profesorica Larisa Čović, koja je redovan učesnik svjetskih naučnih skupova posvećenih ruskom jeziku. Naglasila je da su konferencije veoma važne za naučni rejting svakog profesora.

Služba za odnose sa javnošću