NAŠ CASE CLUB JEDINI FINALISTA IZ BIH U ZAGREBU

Man showing business graph on wood table

CASE CLUB studenata Panevropskog univerziteta „APEIRON“ u sastavu Petre Pajkanović, Ranke Đurić i Ognjena Arnautovića, jedini je tim iz BiH koji je sredinom maja ušao u finale rješavanja studije slučaja dvanaestog Case Study Competition-a u organizaciji eSTUDENTA Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu.

Koncept takmičenja zasniva se na rješavanju poslovnih slučajeva, zadatim od strane poznatih preduzeća, a koja predstavljaju izazove sa kojim su se kompanije srele ili će se tek sresti.

Naši studenti su svoje rješenje na temu „Razvoj loyality programa kartice za mlade Splitske banke“ prezentovali upravo pred menadžmentom Splitske banke, od koga su dobili velike pohvale. Zadatak Splitske banke se odnosio na osmišljavanje kompletnog razvoja loyalty programa – mehanizma programa, pogodnosti koje bi nudio, te osmišljavanje promocije samog programa.

Nakon nekoliko mjeseci „brainstorming-a“ i rada studenata na odabranim slučajevima, predstavnicima preduzeća koja su činila žiri i pred kojima su izlagani radovi, nije bio lak zadatak odabrati pobjednika, s obzirom na dobre i kreativne ideje. Tu titulu ponijela je ekipa studenata domaćina, Ekonomskog fakulteta univerziteta u Zagrebu, 25. maja, kada su učesnicima saopšteni rezultati. Osim Splitske banke, o pobjedniku su odlučivali i predstavnici drugih preduzeća koja su davala ideje za slučajeve kao što su Novartis, Ožujsko pivo, Privredna banka Zagreb, INA i mnogih drugih.

27. maj 2016. godine – Služba za odnose sa javnošću

Blog Attachment