NAŠI PROFESORI ODRŽALI NASTAVU STUDENTIMA U MOSKVI

ffn-2017

Nastavak saradnje dva univerziteta

Prof. dr Larisa Čović, dekan Fakulteta filoloških nauka Univerziteta „Apeiron“, profesor Branimir Čović i asistent Milena Aleksić 22. novembra putem telekonferensinga održali su predavanje studentima, postdiplomcima i doktorantima Moskovskog državnog regionalnog univerziteta.

Počeli smo ciklus nastave Metodike predavanja ruskog jezika kao stranog i ruske književnosti, i ovo je praktično nastavak saradnje našeg Univerziteta sa Moskovskim državnim regionalnim univerzitetom. Nastavnici iz Moskve našim studentima su, takođe u okviru saradnje, održali predvanja još prije dvije godine“, naglasila je profesorica Čović.

Profesor Branimir Čović u uvodnom predavanju dao je kratak osvrt na istoriju metodike predavanja ruskog jezika kao stranog, sa posebnim akcentom na doprinos u toj oblasti utemeljivača srpske slavistike Radovana Košutića. Profesorica Larisa je govorila o značaju razrade tehnika i metodike nastave ruskog kao stranog jezika u inoslovenskoj sredini.

Asistent Milena Aleksić predstavila je osobenosti fonetskog sistema srpskog jezika i ukazala na specifične teškoće sa kojima se u toj oblasti sreću naši studenti koji uče ruski jezik.

Služba za odnose sa javnošću