NINA UREMOVIĆ PRODEKAN FAKULTETA POSLOVNE EKONOMIJE

NINA UREMOVIĆ PRODEKAN FAKULTETA POSLOVNE EKONOMIJEDekan Fakulteta poslovne ekonomije, prof. dr Mirjana Landika imenovala je prof. dr Ninu Uremović za novog prodekana Fakulteta poslovne ekonomije, 1. oktobra, na mandatni period od 4. godine.


Panevropski Univerzitet „Apeiron“ danas je ponosan na to što je njegov najstariji fakultet dobio prodekana koji je čitav svoj obrazovni proces zaokružio upravo na Fakultetu poslovne ekonomije. Na tom fakultetu prof. Uremović je diplomirala 2008. godine, magistrirala 2012. godine, a četiri godine kasnije odbranila doktorsku disertaciju pod naslovom „Intelektualni kapital kao generator poslovnog rasta“.


Radno iskustvo Nine Uremović počelo je 2004. godine na poslovima referenta, likvidatora u finansijskom sektoru, zatim stručnog saradnika u Laboratoriji za informaciono-komunikacione tehnologije. Ljubav prema nauci i radu sa studentima je prevagnula u profesionalnom opredjeljenju, tako da uporedo s tim poslovima 2009. godine počela je da radi kao asistent, a zatim kao viši asistent 2012. godine.


Prof. dr Nina Uremović sa studentima godinama unazad radi na predmetima Savremeni menadžment i Osnove teorije sistema i upravljanja.


Udata je i majka četvoro djece.


Biografiju novog prodekana možete pogledati u kartonu naučnog/akademskog radnika Univerziteta „Apeiron“ na linku:

http://naucnikarton.apeiron-uni.eu/karton.php?id=90015


Služba za odnose sa javnošću