NOVA NAUČNA IMENA KONFERENCIJE KOJU SU NA „APEIRONU” NEKADA ZAPOČINJALI RANKO RAJOVIĆ,DANE KORICA MILAN ČOH

DSC_0273

Međunarodni naučni skup “Sportske nauke i zdravlje” održan dvanaestu godinu zaredom


  • Čestitke organizatoru na veoma prepoznatljivoj konferenciji i na „Apeironovom“ časopisu za koji se naučni radnici bore da radove objave u njemu, rekao je Nijaz Skender, profesor Pedagoškog fakulteta univerziteta u Bihaću i prvi uvodničar na dvanaestoj međunarodnoj naučnoj konferenciji ”Sportske nauke i zdravlje”, održanoj online 17. marta 2022. godine.

Organizatori su Panevropski univerzitet‘’Apeiron’’ Banja Luka i njegove članice, Fakultet sportskih nauka i Fakultet zdravstvenih nauka. Sa 41 referatom na konferenciji je učestvovalo oko stotinu autora iz Srbije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Turske, Crne Gore, Slovenije, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i na taj način dali su doprinos aktuelnim temama u oblasti sporta i zdravlja. Prof. dr Nijaz Skender govorio je o funkcionalnim sposobnostima studenata kao parametru za utvrđivanju razlike sadržaja triglicerida, holesterola, i šećera u krvi. Uvodno predavanje na temu „Rođeni za kretanje“ imala je i prof. dr Maja Pajek, prodekan za naučni rad i međunarodnu saradnju Fakulteta za sport Univerziteta u Ljubljani. Zanimljivim predavanjem prof. dr Svetlane Lazić na temu „Dalkroz metoda i njen uticaj na motoriku, lokomotorni aparat i estetiku pokreta“ završena je plenarna sesija.

  • Ponosni smo na činjenicu da se skup održava u kontinuitetu 12 godina i da svake godine imamo sve veći broj institucija iz inostranstva.Tri su tematske oblasti naučnog skupa – sport i zdravlje, fizičko vaspitanje i školski sport, trenažna tehnologija u sportu. Bavili smo se vrlo interesantnim temama. Jedna od njih je i rad profesorskog tima i naših kolega iz Makedonije, Zorice Stankovske, Serjože Gontareva i Žarka Kostovskog, koji su govorili o odnosu između kardiorespiratorne kondicije, težine rođenja djeteta i roditeljskog BMI na status gojaznosti u djetinjstvu rekao je prof. dr Velibor Srdić, predsjednik Organizacionog odbora Konferencije.

Konferencija je uvrštena u rang listu kategorisanih skupova Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske kao naučni skup sa međunarodnim učešćem i ove godine svečano ju je otvorio akademik prof. dr Rajko Kuzmanović, predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Suorganizatori naučnog skupa su Nacionalni pedagoški univerzitet iz Kazahstana, Pedagoški univerzitet Lipeck iz Rusije, Visoka strukovna škola za obrazovanje vaspitača i trenera Subotica, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad i Sportska akademija Gerlev, Danska, Kineziološki fakultet u Splitu.


Konferencija je namijenjena profesorima fizičke kulture, sportskim trenerima, ljekarima, pedagozima, psiholozima, sportskim organizacijama, sportskim menadžerima i drugim stručnjacima, koji su vezani za oblasti iz sporta i zdravstva. Panevropski univerzitet dva puta godišnje izdaje i međunarodni časopis „Sportske nauke i zdravlje“koji je indeksiran u više međunarodnih citatnih baza.


Banja Luka, 17. mart 2022. godina

Služba za odnose sa javnošću