ODLUKA O MJERAMA ZA PRIVREMENO ORGANIZOVANJE DIJELA NASTAVNIH AKTIVNOSTI

Pročitajte ODLUKU o mjerema za privremeno organizovanje dijela nastavnih aktivnosti u „beskontaktnom“ režimu sistema učenja na daljinu i sistemima unutrašnje elektronske komunikacije na Panevropskom univerzitetu.

Blog Attachment