PROJEKAT IZ OBLASTI BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA APEIRONU PODRŽAN I OD STRANE MINISTARSTVA

Projekat u oblasti bezbjednosti saobraćaja na području Republike Srpske, koji se realizuje na Naučnoistraživačkom institutu, kao organizacionoj jedinici Panevropskog univerziteta „APEIRON“, podržan je i od strane Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske.

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske Panevropskom univerzitetu „Apeiron“ početkom godine odobrilo je finansijska sredstva za sufinansiranje naučnoistraživačkog projekta pod nazivom „Sistemsko praćenje kompozitnog indeksa bezbjednosti saobraćaja (KIBS) na područuju Republike Srpske“. Projekat se realizuje uz podršku Međunarodnog centra za bezbjednost saobraćaja (eng. International Raod Safety Center) sa sjedištem u Beogradu i Kijevu (Ukrajina). Koordinator projekta je docent doktor Panevropskog univerziteta Milan Tešić, a tim čine eksperti iz Republike Srpske i regiona.

„Sufinansiranje naučnih projekata je vrlo značajno za razvoj privrede, trgovine, društva u cjelini kako na globalnom tako i na nacionalnom i lokalnom nivou. Na ovaj način Vlada Republike Srpske i nadležno ministarstvo jasno daju do znanja svoje prioritete kada je u pitanju razvoj transporta, privrede i cjelokupnog društva u Republici Srpskoj“, kazao je doc. dr Milan Tešić. Dodao je da je projekat u početnoj fazi i da se implementira uprkos novonastaloj situaciji u vezi sa širenjem virusa COVID-19, a po završetku vanrednih okolnosti rezultati projekta će biti promovisani i oni će dati značajan doprinos u bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj.

Kompozitni indeks bezbjednosti saobraćaja predstavlјa nivo bezbjednosti saobraćaja na nekoj teritoriji izražen pomoću jednog broja tj. ocjene. Na osnovu vrijednosti KIBS-a moguće je porediti teritorije i omogućeno je donosiocima odluka preciznije definisanje blagovremenih i efikasnih mjera za unapređenje bezbjednosti saobraćaja. Takve mjere uticale bi na smanjenje ukupnih društveno – ekonomskih troškova u Republici Srpskoj prouzrokovanih stradanjem u saobraćaju, a koji iznose oko 172 miliona KM godišnje.

Direktor Naučnoistraživačkog instituta Univerziteta „Apeiron“ prof. dr Sanel Jakupović rekao je da  je projekat podržan jer ispunjava najvažnije opšte kriterijume: oslanja se na javne politike i strateške dokumente iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, rezultati projekta su korisni za sve subjekte sistema bezbjednosti saobraćaja Republike Srpske, jer će na osnovu njih biti jednostavnije i efikasnije upravljanje ovim sistemom, aktivnosti i budžet projekta su kvalitetno razrađeni i jednostavno predstavljeni i da tim eksperata – mladih istraživača koji realizuje ovaj projekat ima visok nivo naučnoistraživačke kompetentnosti.

„Naš Institut uspješno realizuje i provodi naučna istraživanja iz matičnih oblasti ekonomije, prava, zdravstva, saobraćaja, informacionih tehnologija, računarstva, filologije, sport i kineziologije. Istraživanja su obuhvaćena u naučnim prilozima naučnih radnika koja se objavljuju u priznatim domaćim i svjetskim naučnim publikacijama, kao što su časopisi i zbornici u indeksnim bazama WoS i Scopus. U proteklom periodu putem naučnoistraživačkih odsjeka Instituta aktivirani su potencijali naučnih radnika i saradnika Apeirona, koji su rezultovali povećanim brojem projekata u pripremi i onih koji su već kandidovani kod nadležnih domaćih i međunarodnih institucija, kao što su projekti kadidovani kod ERASMUS+ programa Evropske unije za razvoj i jačanje kapaciteta ili projekti kod nadležnog entitetskog ministarstva u Republici Srpskoj“, dodaje prof. dr Sanel Jakupović, direktor Naučnoistraživačkog instituta Univerziteta „Apeiron“ . ( Više na http://institut.apeiron-uni.eu/)