Održan “Festival zdravlja 2019”

festival zdravlja1

APEIRON  NA TREĆEM SAJMU ZDRAVLJA I ZDRAVOG NAČINA ŽIVOTA

Panevropski univerzitet APEIRON učestvovao je na “Festivalu zdravlja 2019”, trećem Sajmu zdravlja i zdravog načina života u Bijeljini, 13. i 14. septembra. Organizator “Festivala zdravlja 2019” je Udruženje građana “Klub za promociju zdravlja Minerva” iz Bijeljine i agencija “Vertigo”, a pokrovitelj Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

„Panevropski univerzitet je bitna karika u zdravstvenom sistemu BiH, jer veliki broj svršenih studenata Fakulteta zdravstvenih nauka zaposleno je u bolnicama, domovima zdravlja i kliničkim centrima gdje pružaju usluge njege i rehabilitacije povrijeđenih i oboljelih“, rekao je prof. dr Gordan Bajić, prodekan Fakulteta zdravstvenih nauka Univerziteta „Apeiron“. Gosta na štandu Panevropskog univerziteta “Apeiron”bio je i ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike srpske Alen Šeranić.

Organizatori su naglasili da je cilj Festivala  edukacija, razvijanje zdravih životnih navika te poboljšanje i unapređenje zdravlja stanovništva. Na manifestaciji su učestvovali i domovi zdravlja, bolnice, apoteke, privatne zdravstvene ordinacije, farmaceutske kuće, sportski klubovi.

18. septembar 2019. godine – Služba za odnose sa javnošću