OBAVJEŠTENJE O TESTU SKLONOSTI I SPOSOBNOSTI KANDIDATA 2019/2020.

Obavještavamo studente svih fakulteta koji su predali upisnu dokumentaciju za upis na PRVU GODINU u akademsku 2019/2020.godinu (treći upisni rok), da će se Test provjere sklonosti i sposobnosti kandidata održati 30. septembra 2019. godine u 16 časova u prostorijama Panevropskog univerziteta.

Konačna rang lista kandidata biće objavljena 3. oktobra 2019. godine.

Studentska služba

Banja Luka, 19.09.2019.god