ODRŽAN XI ITeO

doprinos1

Međunarodna naučna konferencija novi doprinos e-obrazovanju

Konferencija Informacione tehnologije za e-obrazovanje – ITeO 2019, u organizaciji Fakulteta informacionih tehnologija, jedanaestu godinu za redom, održana je 6. decembra 2019. godine.

Uvodno predavanje održao je prof. dr Dušan Starčević sa Fakulteta organizacionih nauka iz Beograda, a predstavljen je i novi broj časopisa JITA.
Jedan od referata na aktuelnu temu ASPEKTI BEZBJEDNOSTI RAČUNARSKIH MREŽA INDUSTRIJSKIH SISTEMA UPRAVLJANJA održao je prof. dr Milan Marković. Govorilo se i o perspektivama sistema menadžmenta kvalitetom, digitalnim potpisima kao načinom zaštite komunikacija, forenzičkoj analizi mobilnih uređaja, mogućnostima računarske lingvistike na primjeru analize jednog književnog djela na raznim jezicima i zaštiti DNS servisa.

Desetu godinu za redom Fakultet informacionih tehnologija Univerziteta „Apeiron“ kroz organizaciju ovog naučnog skupa upoznaje svoje učesnike sa uticajem naprednih ICT u elektronskom obrazovanju, formalnom i neformalnom, kao i sa primjenom informacionih tehnologija u svim sferama života.
U predhodnih deset godina ITeO je dao oko 400 naučno-istraživačkih radova i najbolji od njih objavljuju se u međunarodnom naučnom časpisu Univerziteta „Apeiron“ – JITA, koji je u dosadašnjih 17 izdanja predstavio nove razvojne tehnologije i inovacije u sferi uspostavljanja informacionog društva, te promovisao razmjenu informacija i znanja u istraživačkom radu.

I ove godine pokrovitelji su Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske i Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske. Sponzori i suorganizatori konferencije su: Microsoft BiH, Teleklik i Prointer.

Tematske oblasti konferencije su:

  • Informacione tehnologije u e-obrazovanju
  • Primjena informacionih tehnologija u saobraćaju i transportu
  • Primjena informacionih tehnologija u zdravstvu
  • Primjena informacionih tehnologija u ekonomiji
  • Primjena informacionih tehnologija u sportu
  • Primjena informacionih tehnologija u filologiji
  • Primjena informacionih tehnologija u pravu
  • Informacione tehnologije u primjenjenoj matematici
  • Informaciona bezbjednost.

Služba za odnose sa javnošću