ORGANIZOVANJE ISPITA U PERIODU JUNI-OKTOBAR 2020. GODINE I ZAVRŠETAK AKADEMSKE GODINE

obavjestenje

Poštovani kolege studenti !

U sklopu borbe sa pandemijom Covida-19 na Panevropskom univerzitetu APEIRON, odlukama nadležnih organa Republike Srpske od 10.03.2020. god. zabranjene su sve nastavne (i ispitne) aktivnosti, a administrativni poslovi su redukovani na nužnu mjeru. Zbog ograničenja i zabrane kretanja, izolacije, samoizolacije i karantena, te ostalih mjera društvenog distanciranja i mjera medicinske, tehničke i sanitarne zaštite, bitno su ograničene i ostale funkcije vezane za radni proces i ostale djelatnosti univerziteta.


Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo je utvrdilo da se nastavne aktivnosti za preostali dio školske godine obave u sistemu učenja na daljinu, dok su ispitne aktivnosti naknadno regulisane Naredbom o ispitnim rokovima u slučaju proglašenja vanredne situacije ili vanrednog stanja (u daljem tekstu Naredba), kao i Uputstvom o načinu organizovanja ispita za vrijeme vanredne situacije ili za vrijeme vanrednog stanja (Sl. glasnik RS br. 47/20 od 19.05.2020. god.) (u daljem tekstu Uputstvo).


Pročitaj više…

Blog Attachment