APEIRONOV ČASOPIS “SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE” U NAJVEĆOJ EVROPSKOJ CITATNOJ BAZI SCOPUS

Sportske nauke i zdravlje

Međunarodni naučni časopis “Sportske nauke i zdravlje” koji već deset godina izdaje Fakultet sportskih nauka Panevropskog univerziteta, krajem aprila 2020.g prihvaćen je u Scopus – najveću citatnu bazu podataka za evropsko podneblje.

Scopus je jedna od tri najvažnije citatne baze podataka koje su na raspolaganju naučnicima, pored Clarivate Analytics (Thomson Reuters) i Google Scholara i pokriva prirodne, tehničke, medicinske i društvene nauke, kao i humanistiku i područje umjetnosti. Ova baza indeksira izvore iz cijelog svijeta, a uključuje više od 70 miliona zapisa za više od 23.700 recenziranih časopisa, 300 trade časopisa iz gotovo svih naučnih područja, 8 miliona konferencijiskih radova, te više od 1,4 milijarde citiranih refernci od 1970. Putem ove baze podataka može se pratiti citiranost pojedinih autora, radova i dr. od 1996. godine, a podaci o radovima dosežu sve do 1893. godine. Scopus je zatvorenog tipa i ne može se pretraživati ukoliko nemate potpisan ugovor. U okviru baze postoji pretraživač koji se naziva Journal Metrics, putem kojeg se može vidjeti da li se konkretan časopis nalazi u Scopus bazi.

“Objavljeni radovi u časopisu na Scopus i Web of Science listi se posebno vrednuju u naučnoistraživačkoj zajednici, a u prijedlogu novog Zakona o visokom obrazovanju RS su jedan od kriterijuma za napredovanje univerzitetskih nastavnika. Takođe, to je jedan od kriterijuma pri vrednovanju timova u naučno-istraživačkim projektima. Uostalom i nadležno Ministarstvo je kao jedan od ciljeva u svojoj strategiji navelo povećanje produktivnosti naučnika i povećanje broja radova objavljenih u publikacijama, koje su uvrštene u navedene citatne baze. Naši nastavnici, saradnici i studenti imaju priliku da objave radove u Scopus indeksiranom časopisu, ali odmah da kažem da će sada broj pristiglih radova i broj država biti trostruko veći. Mnogi u početku nisu razumjeli naš rigorozan pristup u prihvatanju radova za objavu u Časopisu. U proteklih devet godina objavljeno je 152 radova, koje su poslali 486 autora iz 17 država. Pored Scopus-a naš Časopis je indeksiran u još 11 međunarodnih citatnih baza. Pozitivna evaluacija od strane Elsevier Scopus-a je rezultat višegodišnjeg rada kompletnog tima Časopisa. Od samog početka profesori Đorđe Nićin, Osmo Bajrić i ja smo pregalački stvarali naučno-stručni časopis iz oblasti sportskih i medicinsko-rehabilitacionih nauka. Kriteriji za pozitivnu evaluaciju za Scopus bazu su veoma obimni i zahtjevni, a prolaznost je niska. Isti uključuju redovnost izlaženja, citiranost radova, da li su objavljeni radovi u skladu sa ciljevima i tematskim oblastima časopisa, da li su radovi ili apstrakti objavljeni na engleskom jeziku, anonimnost recenzija i etički standardi za objavu radova u naučnim publikacijama. Veoma je važna vidljivost časopisa i njegova internacionalizacija. Konkurencija za Scopus bazu je velika, naš tim je presretan i iako smo zbog situacije u online režimu kontaktiranja, uspjeli smo da zajedno podijelimo pozitivne emocije zbog velikog uspjeha još jednog časopisa u izdanju našeg univerziteta. U velikoj mjeri su nam pomogla iskustva kolega sa Fakulteta poslovne ekonomije Panevropskog univerziteta ”Apeiron”, a koji uređuju Časopis ”EMC Review” koji je indeksiran u Web Of Science-ESCI bazi” rekao je prof dr Velibor Srdić, dekan Fakulteta sportskih nauka i glavni urednik časopisa “Sportske mnauke i zdravlje.

Iz Scopus-a su istakli da časopis dosljedno uključuje članke koji su relevantni za međunarodnu akademsku ili profesionalnu publiku u ovoj oblasti.


21. maj 2020. godine

Služba za odnose sa javnošću