KAKO SAČUVATI MENTALNO ZDRAVLJE U SITUACIJI PANDEMIJE COVID-19?

covid-19

Normalno je osjećati se tužno, napeto, zbunjeno, uplašeno ili ljuto tokom krize. Pričanje sa ljudima kojima vjerujete može pomoći. Kontaktirajte svoje prijatelje i porodicu.

Tokom ostajanja kod kuće održavajte zdrav način života- što uključuje odgovarajuću ishranu,spavanje, vježbanje, i socijalni kontakt sa onima koje volite kod kuće i putem e-maila i telefona sa ostatkom porodice i prijateljima.

Ne koristite pušenje, alkohol ili druge droge da bi se nosili sa svojim emocijama. Ako se osjećate preplavljeno, pričajte sa zdravstvenim radnikom ili konsultantom. Imajte plan, gdje da idete i kako da tražite pomoć za fizičke i mentalne poteškoće, u slučaju da je to potrebno.

Nađite činjenice. Sakupite informacije koje će vam pomoći da tačno odredite svoj rizik tako da možete preduzeti racionalne mjere predostrožnosti. Nađite pouzdan izvor kojem možete vjerovati kao na primjer sajt SZO-a https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019 , ili sajt Vaše lokalne ili državne zdravstvene ustanove.

Ograničite brigu i uznemirenost smanjivanjem vremena koje Vi i Vaša porodica provodite gledajući ili slušajući medijska izvještaje koji vas uznemiruju.

Vještine koje ste koristili u prošlosti a koje su vam pomogle da se nosite sa prijašnjim životnim nepogodama mogu da vam pomognu da se nosite sa vašim emocijama tokom izazovnog vremena u toku izbijanja ove pandemije.Izvor:

Izvor:
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/coping-withstress.pdf?sfvrsn=9845bc3a_2pristupljeno dana 25.04.2020