PREMINUO PROF. DR DUŠKO MEDIĆ

PREMINUO PROF. DR DUŠKO MEDIĆ


U Banjoj Luci je juče u 69. godini preminuo Duško Medić, naš uvaženi profesor, kolega i prijatelj. Duško je bio dugogodišnji profesor na Fakultetu pravnih nauka Panevropskog univerziteta. Rođen je 7. avgusta 1953. godine u Banjoj Luci gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci diplomirao je juna 1977. godine i na istom fakultetu je i magistrirao februara 2002. godine sa prosjekom ocjena 10. Doktorirao je u Novom Sadu decembra 2004. godine. Na Fakultetu pravnih nauka Panevropskog univerziteta “Apeiron” Banja Luka bio je angažovan kao redovni profesor na predmetima Uvod u građansko pravo, Stvarno pravo i Pravo obezbjeđenja potraživanja. Bio je dekan ovog fakulteta i prorektor Panevropskog univerziteta “Apeiron”.


U Osnovnom sudu Banja Luka bio je sudija od septembra 1981. do marta 1987. godine, a obavljao je i dužnost predsjednika građanskog odjeljenja. Kao sudija Okružnog suda Banja Luka obavljao je sudijsku funkciju od marta 1987. do jula 1998. godine. Bio je predsjednik građansko-privredno-upravnog odjeljenja, te zamjenik predsjednika tog suda. Za zamjenika republičkog javnog tužioca Republike Srpske (za građansko, privredno i upravno pravo) je imenovan juna 1998. godine. Od oktobra 2003. godine je sudija Ustavnog suda Republike Srpske.


Bio je potpredsjednik Udruženja pravnika Republike Srpske i član Predsjedništva Saveza udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, kao i urednik Katedre građanskog prava na Oktobarskim pravničkim danima u Banjoj Luci.

Bio je i član Komisije za polaganje pravosudnog ispita u Republici Srpskoj i ispitivač za predmet Građansko pravo te član komisije za polaganje notarskog ispita u Republici Srpskoj i ispitivač za isti predmet.


Objavio je 20 knjiga i preko 100 naučnih i stručnih radova iz građanskog, privrednog i ustavnog prava i bio recenzent više knjiga i naučnih radova. Učestvovao je kao predavač na velikom broju (skoro 200) naučnih i stručnih savjetovanja u zemlji i inostranstvu.


Komemorativni skup organizuje Ustavni sud Republike Srpske 2. jula 2022. godine u 10:30 časova, u maloj sali Kulturnog centra Banski dvor.


Sahrana će se obaviti u subotu, 2. jula 2022. godine u 13 časova, na Gradskom groblju u Vrbanji.


Smrt profesora Duška je veliki gubitak za Panevropski univerzitet i porodici Medić upućujemo iskreno saučešće.


30. jun 2022. godine.