PREMINUO PROF. DR MILORAD BALABAN

prof-dr Milorad Balaban

U Banjoj Luci je juče u 73. godini života preminuo profesor doktor Milorad Balaban.

Bio je dugogodišnji profesor na Fakultetu zdravstvenih nauka Panevropskog univerziteta, a od 2015. do 2017. godine  godine obavljao je i dužnost dekana ovog fakulteta. Svoj doprinos zdravstvenom sistemu  dao je  kao specijalista higijene zdravstvene ekologije. Od 1980. godine radio u Domu zdravlja Banja Luka kao načelnik Higijensko-epidemiološke službe i zamjenik direktora, a od 1993. godine obavljao je dužnost direktora regionalnog Higijenskog zavoda Banja Luka (kasnije Institut za javno zdravstvo Republike Srpske).

Dužnost ministra zdravlja, rada i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske obavljao u periodu od 2001. do 2003. godine.

Milorad Balaban rođen je 14. jula 1949. godine u Banjoj Luci gdje je završio osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet završio je u Sarajevu 1976. godine, a na Medicinskom fakultetu u svom rodnom gradu 1997. godine odbranio je magistarski rad. Četiri godine kasnije na istom fakultetu odbranio je doktorsku disertaciju. Kao ljekar opšte medicine radio je u Domu zdravlja Skender Vakuf, gdje je u periodu od 1978-1980. godine obavljao i dužnost direktora.

Bio je član Savjeta i naučno-nastavnog vijeća Medicinskog i Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Sahrana će se obaviti u srijedu 24. novembra 2021. godine u 13 časova na Rebrovačkom groblju.

U ime menadžmenta, nastavnika i studenata upućujemo iskreno saučešće porodici Balaban.