PROF. DR JANA ALEKSIĆ ODRŽALA CIKLUS PREDAVANJA STUDENTIMA U LJUBLJANI

282417851_5673887589292776_4789290663383603666_n

Prof. dr Jana Aleksić održala ciklus predavanja studentima u Ljubljani


Jana Aleksić, profesor Fakulteta poslovne ekonomije Univerziteta „Apeiron“ u proteklih sedam dana u okviru Erasmus+ projekta boravila je u Sloveniji i održala ciklus predavanja studentima Visoke poslovne škole B2 u Ljubljani. Sa ovom školom “Apeiron” ima potpisan sporazum o saradnji koji se odnosi na razmjenu akademskog, studentskog i administrativnog osoblja kroz odobreni program aktivnosti Evropske Zajednice namijenjen mobilnosti studenata.


  • Sa studentima sam radila na temu Marketing miks 4P+3P i sva predavanja su na engleskom jeziku. Studenti su sjajni, B2 je odlična škola za napredna znanja. Ljubljana je takođe nešto posebno.

Tokom aprila istim povodom i na istom mjestu, samo sa drugim temama u Ljubljani je boravila i naša profesorica Vesna Novaković. Žarko Bajić, student Fakulteta poslovne ekonomije u okviru pomenutog programa, trenutno je na studijama kod istih domaćina u Sloveniji Delegacija Univerziteta “Apeiron” je u avgustu prošle godine bila u posjeti Visokoj poslovnoj školi i tada se razgovaralo o realizaciji ERASMUS+ aktivnosti koje su obuhvatale dolazak studenata, akademskog i administrativnog osoblja iz Ljubljane u Banja Luku, odlazak naših studenata, akademskog i administrativnog osoblja u Ljubljanu, saradnju na polju naučnoistraživačkog rada, učešće na konferencijama. Žarko Bajić, student Fakulteta poslovne ekonomije u okviru pomenutog programa, trenutno je na studijama kod istih domaćina u Sloveniji.


#ErasmusPlus #students #slovenia #ljubljana